Menu

Δίκτυο MySchool: Σάλος με τον Μεγάλο Αδερφό των μαθητών!!!

Δίκτυο MySchool: Σάλος με τον Μεγάλο Αδερφό των μαθητών!!!

Φρένο έρχεται να βάλει η Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη ανεξέλεγκτη συλλογή προσωπικών δεδομένων του δικτύου MySchool μετά τη διαρκή και έντονη πίεση της Ένωσης Γονέων Δήμου Σύρου-Ερμούπολης που διέγνωσε το πρόβλημα.

Το σύστημα MySchool είναι μία τεράστια βάση δεδομένων στην οποία καταχωρίζονται καθημερινά όλες οι δραστηριότητες (και όχι μόνον) της σχολικής ζωής του συνόλου των μαθητών από την πρώτη τάξη του προνήπιου έως και το Λύκειο. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της εφαρμογής όπως αυτό είναι αναρτημένο στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων διαπιστώνεται ότι για κάθε μαθητή, καταγράφονται στοιχεία όπως η κοινωνική συμπεριφορά του σε όλη τη σχολική του πορεία, οι μαθησιακές δυσκολίες, η τάση υγείας, το οικογενειακό περιβάλλον και εν γένει ένα μοναδικό αποτύπωμα γνωσιακών, διανοητικών, και ψυχικών ικανοτήτων και δυσλειτουργιών, που θα ακολουθεί τον αυριανό πολίτη, εργαζόμενο, ψηφοφόρο, εφ’ όρου ζωής. Το αποτύπωμα (στίγμα)  που προέρχεται από την χρονική περίοδο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας κατά την οποία διαπλάθεται ο χαρακτήρας, διαμορφώνεται η προσωπικότητα και ωριμάζει ο μέλλων ενήλικας αποτελεί πολίτιμο στοιχείο που με κατάλληλη επεξεργασία δύναται να μετατραπεί όχι μόνο σε εργαλείο χάραξης πολιτικής στην παιδεία, αλλά πολιτικής γενκότερα, και όλα αυτά ΧΩΡΙΣ τη συνέννεση των εμπλεκομένων!!!

Ποιος διαχειρίζεται τις πληροφορίες;

Τη συγκεκριμένη εφαρμογή διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με έδρα την Πάτρα το οποίο εκτός από διαχειριστής της εφαρμογής MySchool, είναι και διαχειριστής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), διαχειριστής της Τράπεζας Θεμάτων και έχει αναλάβει την έκδοση των μαθητικών βιβλίων μετά την διάλυση του ΟΕΔΒ, αρμοδιότητες δηλαδή που θα έπρεπε να έχει αποκλειστικά το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τι είναι ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ;

Σύμφωνα με το επίσημο site "Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι σύγχρονος & αποδεδειγμένα αποδοτικός οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων κι έχει σύγχρονη διοικητική δομή & λειτουργία καθώς και έμπειρο & υψηλών επιστημονικών προσόντων προσωπικό. Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι τεχνολογικός πυλώνας για την στήριξη των ΤΠΕ στην παιδεία, είναι αρμόδιο για την έκδοση έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού, καθώς και για την διοίκηση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Ταυτόχρονα δε, έχει στους σκοπούς του την βασική & εφαρμοσμένη έρευνα στις ΤΠΕ."

Στο ίδιο site διαβάζουμε ότι: "Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ιδρύθηκε με την ονομασία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών το 1985 με έδρα την Πάτρα, ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από την ΓΓΕΤ (με το Προεδρικό Διάταγμα 9/1985).

Από το 1992 εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και διαθέτει διοικητική, οικονομική και επιστημονική αυτοτέλεια. Με το άρθρο 2 του Ν. 2909/2001, ο οποίος διέπει τη λειτουργία του, μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.).

Με το νέο νόμο 3966/2011 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) και είναι ο τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ο φορέας της έκδοσης του έντυπου [σχολικά βιβλία] και ηλεκτρονικού υλικού για την εκπαίδευση. Επίσης, το Ι.Τ.Υ.Ε. ανέλαβε την διοίκηση & διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του μεγαλύτερου δικτύου χρηστών στη χώρα.
Σύμφωνα με το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας του, διοικείται από Πρόεδρο και 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. "

Πως έδρασε τη Ένωση Γονέων Σύρου-Ερμούπολης

Η Ένωση Γονέων Σύρου-Ερμούπολης  εκτιμώντας ότι η χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής προσβάλει συνταγματικά δικαιώματα μαθητών και γονέων ασχολήθηκε και ενέδειξε το θέμα, ενώ μη περιοριζόμενη με δελτία τύπου και ψηφίσματα, προσέφυγε στο Υπουργείο Παιδείας, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. παρά το γεγονός ότι παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε μηνών, όχι απλώς δεν απήντησε στα ερωτήματα που έθεσε η ένωση γονέων, αλλά άσκησε παρελκυστική τακτική χρεώνοντας στο σχετικό έγγραφό που απεστάλη από την ένωση, διαδοχικά σε διάφορα τμήματα του υπουργείου, ώσπου τελικά το έγγραφο χρεώθηκε στο γραφείο Υφυπουργού, ο οποίος και αυτός από 19-5-2014 δεν απήντησε.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εξέταζε το θέμα. Στην Αρχή είχαν σταλθεί από την ένωση, τρεις επιστολές με αιτιολόγηση και τεκμηρίωση των θέσεων τους.

Αρχικά η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» απάντησε και έστειλε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. τους προβληματισμούς της σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος, ζήτησε να αποστείλει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εφαρμογής (σημ. από την έρευνά της ένωσης δεν βρέθηκε κάτι σχετικό), και επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με σεβασμό στα προστατευόμενα αγαθά που περικλείονται στο δικαίωμα της προσωπικότητας. 

Επειδή το ζήτημα θεωρήθηκε ότι είναι μείζονος σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης γονέων στην τελευταία συνεδρίασή του αποφάσισε να κοινοποιήσει τη σχετική με το θέμα αλληλογραφία σε δημοσιογράφους και εφημερίδες που πιθανόν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν, ώστε λαμβάνοντας το ζήτημα δημοσιότητα να ευαισθητοποιήσει και όσους το αγνοούν. 

Από την ερευνά της ένωσης γονέων στα μέχρι τότε δημοσιεύματα εκτιμήθηκε ότι δεν είχαν γίνει αντιληπτά το είδος και το μέγεθος του κινδύνου που ελλοχεύει, αλλά και η κατάφορη καταπάτηση συνταγματικών δικαιωμάτων.

Δεδομένης της παρέλευσης πέντε μηνών χωρίς καμία απάντηση επί των τεθέντων (από την ένωση) ερωτημάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ., προτάθηκε στο συμβούλιο της ένωσης γονέων η εκ νέου όχληση του Υπουργείου, η κοινοποίηση της απάντησης της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και η κοινοποίηση των σχετικών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (Χατζηνικολάου, Κούλογλου, Βαξεβάνη και Εφημερίδα των Συντακτών).

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στις 30/10/14 παραλήφθηκε η απάντηση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία μέσα σε 22 σελίδες, ούτε λίγο ούτε πολύ, εντοπίζει τα κενά ασφαλείας της εφαρμογής και χαρακτιρίζει ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς του Υπουργείου περί τεχνικών δυσκολιών στη λήψη πρόσθετων μέτρων διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων. Καλεί το Υπουργείο να επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα των οποίων η συλλογή και τήρηση προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και να ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ αυτά που δεν προβλέπονται. Επιπρόσθετα, καλεί το Υπουργείο να ορίσει ανώτατο χρόνο τήρησης προσωπικών δεδομένων στο ενλόγω πληροφοριακό σύστημα.

Τελευταία τροποποίηση στιςΚυριακή, 02 Νοεμβρίου 2014 23:09

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Τελευταιες Δημοσιευσεις

  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση

Δεν έχετε λογαριασμό;